Plan pracy szkoły

bip

Synergia LOGO full color1 300x961

ppp

outlook

siteIcon

youtube

Programowanie

l2 logo

  • czytelnia01
  • 001
  • 002
  • Popołudnie z dobrą książką - zdjęcia
  • Nadanie imienia Mistrzów Sportu
  • Zachowaj Trzeźwy Umysł

Plan pracy szkoły 2016/2017

Plan pracy

Gimnazjum nr 1 im. Mistrzów Sportu w Gostyniu

w roku szkolnym 2016/2017

 

Spis treści
1. Kalendarium roku szkolnego 
2. Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej 
3. Organizacja egzaminu gimnazjalnego 
4. Spotkania z rodzicami 
5. Imprezy i uroczystości szkolne
       I półrocze 
       II półrocze 

 

 

 

                                                     Kalendarium roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016 r. (czw)

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2016 r. -  31.12.2016  r.

Ferie zimowe

30 stycznia  – 12 luty 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017 r.

Egzamin gimnazjalny

19, 20, 21 kwietnia 2017 r. (śr, czw, pt)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

(w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze)

31 październik 2016 r.( pn)

19 - 21 kwietnia 2017 r. (śr.-pt. dla klas I i II)

2 maja 2017 r. (wt)

16 czerwca 2017 r. (pt)

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2017 r.

 

 

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej

Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze

do 2 stycznia 2017 r.

Termin wpisania ocen za I półrocze do dziennika

do 16 stycznia 2017 r. (pn)

 

Termin klasyfikacji śródrocznej - termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze.

23 stycznia 2017 r. (pn)

 

Termin wyrażenia opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć na rok szkolny 2017/2018

26 kwietnia 2017 r. (śr)

            Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych                                                                       ocenach rocznych               do 29 maja 2017 r. (pn)

Termin wpisania ocen za rok szkolny do dziennika

do 12 czerwca 2017 r. (pn)

 

Termin klasyfikacji rocznej - termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny 2016/2017

19 czerwca 2017 r. (pn)

Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły

23 czerwca 2017 r. (pt)

Egzaminy klasyfikacyjne

12– 14 czerwiec 2017

Egzaminy poprawkowe

 

w ostatnim tygodniu wakacji

21 – 25 sierpień 2017

 

Termin złożenia w sekretariacie szkoły dokumentacjo szkolnej za rok szkolny 2016/2017

do 26 czerwca 2017 r. (pn)

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

??????

 
 

 

 

Organizacja egzaminu gimnazjalnego

Pisemna deklaracja wyboru języka obcego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym – wychowawcy klas             do 23 września 2016 r.
Zapoznanie rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego                do 30 września 2016.
Składanie wniosków i opinii dotyczących przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na specjalnych warunkach            do 15 października 2016 r.
Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach              do 18 listopada 2016 r.
Przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną               do 23 listopada 2016 r.
Przesłanie do OKE listy uczniów przystępujących do egzaminu              do 30 listopada 2016 r.
Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu; zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu                  do 17 lutego 2017r.
Poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego                  do 28 lutego 2017r.
Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących                  do 17 marca 2017 r.

Egzaminy próbne

-   część humanistyczna

-   część matematyczno przyrodnicza

-   część z języka obcego nowożytnego (język angielski)

Próbny egzamin gimnazjalny dla klas II i III – listopad 2016 r.

Próbny egzamin gimnazjalny dla klas I i II – marzec 2017 r.

Egzamin gimnazjalny

-          część humanistyczna (j. pol., historia, wos)

-          część matematyczno-przyrodnicza (mat, biol, chem, fiz, geogr)

-          część z języka obcego nowożytnego (j. ang., j. niem.)

-         

Termin dodatkowego egzaminu gimnazjalnego

-          część humanistyczna

-          część matematyczno-przyrodnicza

-          część z języka obcego nowożytnego (język angielski)

19 kwietnia 2017 r. (śr)

20 kwietnia 2017 r. (czw)

21 kwietnia 2017 r. (pt)

1   czerwca 2017 r. (czw)

2   czerwca 2017 r. (pt)

5 czerwca 2017 r. (pn)

                                         Wyniki egzaminu gimnazjalnego                  16 czerwca 2017 r.
                                                Data wydania zaświadczenia

23 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

            Spotkania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

14 września 2016 r. (śr)

25 stycznia 2017 r. ( śr)

29 maja 2017 r. (pn)  - powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i ocenie z zachowania

Drzwi Otwarte – „pierwsze poniedziałki miesiąca”

3 października 2016 r. (pn)

7 listopada 2016 r. (pn)

5 grudnia 2016 r. (pn)

2 stycznia 2017 r. (pn)

6 marca 2017 r. (pn)

3 kwietnia 2017r. (pn)

8 maja 2017 r. (pn)

Spotkanie z rodzicami kandydatów do klas pierwszych

w roku szkolnym 2016/2017

??????????

 

 

 

IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

I PÓŁROCZE

            MIESIĄC                   RODZAJ IMPREZY              TERMIN            ODPOWIEDZIALNY

WRZESIEŃ

         Rozpoczęcie roku szkolnego                                      2016/2017

1 września 2016 r.

Wychowawcy klas II

     Pasowanie na ucznia gimnazjum                   uczniów klas pierwszych

30 września 2016 r.

Wychowawcy klas I

Wybory do Samorządu Szkolnego

?

?

Zajęcia integracyjne dla klas I

wrzesień 2016

p. Joanna Jaraczewska

 

Zajęcia dla klas I „Odpowiedzialność karna nieletnich i małoletnich”

wrzesień 2016

p. Joanna Jaraczewska

PAŹDZIERNIK

 

  Dzień Komisji Edukacji Narodowej

 

14 października 2016

Samorząd Uczniowski

 

Maraton czytelniczy

                   Dzień dla zwierząt 20 października 2016

 

p. Joanna Talaga

 

„Dopalacze niszczą życie” – zajęcia profilaktyczne dla klas I

 

październik 2016

p. Joanna Jaraczewska

 

„Moje mocne strony” – zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas II

 

 październik 2016

p. Joanna Jaraczewska

LISTOPAD

Wszystkich Świętych

 

1 listopada 2016 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2016 r.

Zespół samokształceniowy nauczycieli historii

GRUDZIEŃ

Dzień walki z AIDS (obchodzony 1 grudnia)

1 grudnia 2016 r.

p. D. Andrzejewska

p. M. Sikora

Dzień św. Mikołaja

5 grudnia 2016 r.

Samorząd Uczniowski

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu       5 grudnia 2016 r.

p. Joanna Talaga

p. S. Nowak

Kiermasz świąteczny 21 - 22  grudnia 2016 r.                p. R. Bartosz

Wigilia Szkolna

22 grudnia 2016 r.

Wychowawcy

Nauczyciele religii

STYCZEŃ

      Apel z okazji rocznicy wybuchu                    Powstania Wielkopolskiego        9 stycznia 2017 r.

p. H. Dąbrowski

p. W. Kozłowski

           Popołudnie z dobrą książką

 

 

 

IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

II PÓŁROCZE

LUTY

MCIZ Leszno

Doradca zawodowy z PPP

 Data zostanie podana        w późniejszym                       terminie

 

p. H. Sylwestrzak

p. J. Jaraczewska

Walentynki

14 lutego 2017 r.

Samorząd Uczniowski

Promocja szkoły wśród uczniów klas VI szkół podstawowych

Data zostanie podana w późniejszym terminie

p. M. Sikora

p. M. Jackowiak

p. S. Nowak

p. K. Wojtkowiak

MARZEC

Rekolekcje wielkopostne

Data zostanie podana       w późniejszym                     terminie

ks. P. Michalak

p. W. Kozłowski

p. S. Nowak

KWIECIEŃ

Egzamin gimnazjalny

19, 20 i 21 kwietnia

Komisje egzaminacyjne

   

MAJ

 

Apel z okazji Święta Konstytucji

3 Maja

28 kwiecień 2017 r.

   Zespół samokształceniowy              nauczycieli historii

 

      XVI Maraton Matematyczny dla            Szóstoklasistów i Gimnazjalistów

6 maja 2017 r.

  Zespół samokształceniowy          nauczycieli matematyki

 

      Wymiana młodzieżowa ze szkołą  

                                 w Steinach

                    Noc muzeów Data zostanie podana w późniejszym terminie

p. K. Wojtkowiak

p. S. Nowak

          Wycieczki zawodoznawcze

             do zakładów pracy

Data zostanie podana w późniejszym terminie

p. H. Sylwestrzak

p. J. Jaraczewska

      Światowy Dzień bez Papierosa 31 maja 2017 r.

p. R. Bartosz

P. J. Jaraczewska

Bezpieczne wakacje – spotkania z przedstawicielem KPP w Gostyniu maj 2016 p. Joanna Jaraczewska

CZERWIEC

Dzień Sportu Dzień Dziecka 1 czerwca 2017 r. Zespół samokształceniowy nauczycieli wychowania fizycznego

Pożegnanie ze szkołą uczniów

klas trzecich.

22 czerwca 2017 r.

Wychowawcy klas III

Zakończenie roku szkolnego

     23 czerwca 2017 r.           Wychowawcy klas I

 

 

 

 

 

Kreatywna szkoła

CCI20140701 0004

Innowacyjna szkoła 2010

CCI20140701 0001

Certyfikat Jakości Kształcenia Języków

CCI20140701

Aktywna Edukacja

aktywna

Używamy cookies, tylko po to, aby poprawić naszą stronę internetową. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information